Pireva – Samhällsinformation

Det kommunala bolaget Piteå Renhållning och Vatten AB håller många samhällskritiska bollar i luften. Vi har under flera års tid bistått Pireva med allt ifrån att inspirera skolbarn och vuxna till ett mer hållbart leverne. Till att informera om både körriktningar och öppettider.

PIREVA – SAMHÄLLSINFORMATION

Inspiration till ett mer hållbart leverne och samhälle

Piteälvens vatten ska renas och levereras i storleksordningen 10.000 badkar per dygn. När det sen har konsumerats finns det förstås ett och annat att hantera. Pireva gör mer än vad många kommuninvånare känner till. Det är en intressant och viktig verksamhet som vi fått lära känna under de år vi hunnit samarbeta. Vi har levererat både film och stillbild i stor omfattning, vilket, bland annat, använts för relationsbyggande insatser och ökad förståelse. Samt mer konkret konsumentinformation.