Sveaskog – Bildbank

Sveaskog förvaltar och brukar 3,9 miljoner hektar mark. Detta motsvarar cirka 10% av Sveriges totala yta. Att man därtill ägs av Svenska staten och verkar i en bransch som mer än någonsin är i fokus, gör självklart att det finns ett stort kommunikationsbehov.

SVEASKOG – BILDBANK

En inblick i tillvaron för Sveriges största markägare

Sveaskog har en långt bredare verksamhet än vad många känner till och har kunskap om. Det är många avvägningar som ska göras och som kan påverka omgivningen på olika sätt. I och med detta finns ett löpande behov av att kommunicera och förklara. Vi har bland annat bidragit till att bygga upp en stillbildsbank till Sveaskog, för att täcka det behov som finns av att ge omvärlden inblick i verksamheten. Detta har inneburit fältarbete under både sommar- och vinterhalvåret. Något som passar oss bra både intresse- och erfarenhetsmässigt.