Markbygden 1101* – Dokumentation

Meteorologiska datorsimuleringar vid milleniumskiftet pekade ut en 450 kvadratkilometer stor rygg i landskapet väster om Piteå som idealisk för vind-el-produktion. Idag har man hunnit långt i bygget av Europas största landbaserade vindkraftpark, 1101*.

MARKBYGDEN 1101* – DOKUMENTATION

Framväxten av Europas största landbaserade vindkraftpark

Namnet kommer av att man inledningsvis räknade med cirka 1100 turbiner för att uppnå den tillståndsgivna effekten. Genom konsultbolaget Tomas Riklund AB har vi under flera års tid jobbat löpande med dokumentation av 1101*. Detta innefattar allt från byggnation av turbiner, elnät och logistik, till mjuka delar som människor och natur. Uppdragsgivarna är flera internationella varumärken ex. General Electrics och ABB samt även projekteringsbolaget Svevind. Det film- och stillbildsmaterial som vi producerat har använts i många sammanhang i Sverige och internationellt.