KRÅKKULLEN

PRODUKTION

“VI GÖR BILD”

Vi producerar stillbild, video, LIVE & rörlig grafik.

Vi är en Norrbotten-baserad bildproducent som hjälper uppdragsgivare med produktion inom stillbild, video, live samt rörlig grafik. Utöver produktionsuppdrag bistår vi även våra kunder med ett allmänt kunnande inom bildkommunikation som vilar på sammanlagt 40 års yrkeserfarenhet. Vi gör oftast jobb inom energi-, skogs-, industri- samt tekniksektorn men har även erfarenhet av- och intresse för andra branscher och ämnen. Specifika referenser finns och lämnas på begäran.

VI GÖR BILD

Vi producerar stillbild, video, LIVE & rörlig grafik.

Vi är en Norrbotten-baserad bildproducent som hjälper uppdragsgivare med produktion inom stillbild, video, live samt rörlig grafik. Utöver produktionsuppdrag bistår vi även våra kunder med ett allmänt kunnande inom bildkommunikation som vilar på sammanlagt 40 års yrkeserfarenhet. Vi gör oftast jobb inom energi-, skogs-, industri- samt tekniksektorn men har även erfarenhet av- och intresse för andra branscher och ämnen. Specifika referenser finns och lämnas på begäran.