Tjänster – Kråkkullen Produktion

Grunden i allt vi gör är bild. Film och stillbild. Uppdragen ser dock väldigt olika ut. Detta är en utmaning och i längden, en erfarenhetsmässig styrka. Nedan följer en kort beskrivning av typiska format som vi jobbar med och har erfarenhet av.

Rekrytering & HR

Med våra resurser kan vi plocka fram och presentera det bästa med din verksamhet, ur ett arbetstagarperspektiv. Varför man vill jobba med dig. Detta är en kombination av story, estetiskt hantverk och format.

Produkt- & Tjänst

Du lever på att sälja och marknadsföra en eller flera produkter eller tjänster. Vi kan visa ditt erbjudande, fördelar och kundnytta på ett intressant och underhållande sätt. I ett format som passar din målgrupp.

Utbildning & fortbildning

Vi kan skapa innehåll och format som fungerar som ett stöd till den som leder en utbildning, introduktion eller liknande. I vissa fall kan vi helt ersätta “kursledaren”, vilket då frigör personalresurser till annat. I många sammanhang går även ett rörligt material att göra mer informativt och engagerande, än ett mänskligt framträdande.

Flygfoto Drönare & Helikopter

För perspektiv uppifrån jobbar vi både med drönare och traditionellt flygfoto med flygplan eller helikopter. Vi har stor erfarenhet av ovan nämnda arbetsmetoder samt alla erforderliga tillstånd och försäkringar. Spridningstillstånd från Lantmäteriet hanterar vi rutinmässigt. I och med vårt nära samarbete med Sveriges största leverantör av helikoptertjänster, Kallax Flyg AB, har vi särskilt goda förutsättningar för en bra och kostnadseffektiv leverans.

Viktiga händelser & evenemang

Nu och då sker förändringar, lanseringar, byggnationer, framträdanden och annat som är särskilt intressanta. Vi har stor erfarenhet av dokumentationsuppdrag i spannet från kultur och evenemang till produktlanseringar och stora infrastrukturprojekt. Uppdragen varierar från tillfälliga till över tid, pågående projekt.

Historisk dokumentation

Många anrika verksamheter har en intressant och föränderlig historia i bagaget. Och i vissa fall finns det även kritisk kunskap som endast lever med dem som fortfarande minns. Vi gör historiska dokumentationer i olika format för att föreviga berättelser, människor och kunskap. En oersättlig investering för både nutid och framtid.

Produktionsstöd press & byrå

Vi samarbetar med byråer och mediehus som själva saknar fotografkompetens eller tillfälligt behöver komplettera ordinarie bemanning. I och med att vi har erfarenhet från både kommersiella uppdrag och press har vi god kunskap om både etiska principer och rutiner inom respektive område.

Strategiskt & tekniskt stöd

I vissa fall kan vår kompetens inom bild, teknik och kommunikation komma till pass i mer rådgivande format. T.ex. som ett löpande stöd i en marknadsgrupp, rådgivning i bildrelaterade frågor eller vid investering i egen teknik.

Materialanpassning, sociala medier

När en verksamhet investerat i bildmaterial används ofta bara en bråkdel av bilderna, i enstaka sammanhang. Genom att anpassa arkivmaterial för olika kanaler och inläggstyper, hjälper vi uppdragsgivaren att få ut maximalt av den initiala investeringen och samtidigt ha en bra närvaro på t.ex. webb och i sociala medier. Exempelvis filmbilder till reels och stillbilder till lämpliga mobilskärmsformat.