Vi gör bild. Och nytta för våra uppdragsgivare.

Vi är en bildproduktionsbyrå som jobbar med film och stillbild.

Och hjälper våra kunder att till exempel; rekrytera, sälja tjänster och produkter, utbilda och sprida kunskap, föreviga människor, projekt och historier samt förstärka evenemang och andra kommunikationsinsatser. Vårt erbjudande vilar på cirka 40 års yrkeserfarenhet av bild.

Idé och skapande

Från kompletta produktioner till renodlade fotoinsatser

Våra uppdrag sträcker sig i spannet från kompletta leveranser med idéarbete, projektledning och produktion till renodlade fotografinsatser. Vi gör merparten av våra uppdrag direkt till kund men fungerar även som produktionsstöd till byråer och andra verksamheter inom media och kommunikation.

Mer om detta

Vårt erbjudande vilar på cirka 40 års yrkeserfarenhet av bild i olika sammanhang.

Tjänster

Bild tillika vårt hantverk går att använda på många olika sätt. Här finns exempel på användningsområden och format beskrivna, överskådligt och bra.

Läs mer

Referensprojekt

Vill du veta vilka som gett oss förtroende och vad detta resulterat i? Kika på våra referensprojekt för att få en konkret bild av vad vi kan hjälpa till med.

Läs mer

Vi som jobbar

Vi har som tidigare nämnts lång erfarenhet av att jobba med bild. Här finns mer information om vår respektive bakgrund och erfarenheter från olika områden.

Läs mer