Älvsbyhus – Kundstories

Sveriges största småhustillverkare behöver ingen närmare presentation. Vi har haft äran att träffa “Älvsbyhus-invånare” runt om i Sverige och tagit del av deras erfarenheter och tips kring husköp. Kundberättelser i både film och stillbild.

ÄLVSBYHUS – INSPIRATION

Inspiration och hjälp i en viktig process med många beslut

Att köpa och bygga ett nytt hus är en av de största affärerna i många människors liv. Älvsbyhus har ett koncept som verkligen förenklar och effektiviserar processen men besulten är fortfarande många för en husköpare. Vi har bistått Älvsbyhus med att samla berättelser och erfarenheter från Älvsbyhus-kunder runt om i Sverige. Ett material som funkar som inspiration och stöd till de som står inför samma resa och ställningstaganden. Materialet har även använts i andra kommunikationsinsatser som t.ex. broschyrer och kampanjer.